Navicom GT7 – Chiếc camera hành trình

    2,800,000